/ 2 نظر / 44 بازدید
بیژن

درودبرگرامی همدل. خلی عکس های باحالی بود. من تارنگاری دارم که درآن درباره گذشتار ایران مینویسم. اگر دوست داشتی چیزی در مورد گذشتار ایران بخوانی به تارنگار من سری بزن. شادوپیروزباشی. بدرود.

بیژن

درودبرگرامی همدل. فورتررها(عکس های)تارنگارت را دیدم. خیلی باحال بود. تورا بانام"دیدنی دونی"درپیوندهای خود افزودم. ولی تو مجبور نیستی که لینک من را درتارنگارت بزاری. فقط اگر دوست نداشتی لینکت در تارنگار من باشه بگو که برش دارم. شادوپیروزباشی. بدرود.