باربی محجبه… عروسکی برای مسلمانان !

هیچ چیز نمی تواند تولید کنندگان جهانی را از دستیابی به بازارهای فروش کشورهای دیگر منع کند . شناخت ویژگی های فرهنگی، مذهبی ، قومیتی و سنت ها و خرافات یک جامعه ، در طراحی و تولید یک محصول برای بازار آن کشور ، یکی از مهمترین اصول بازاریابی جهانی به شمار می رود.

دستیابی به بازار پرفروش و یک میلیاردی مسلمانان باعث طراحی باربی اسلامی شده است!

/ 0 نظر / 58 بازدید